Thuispijnvrij.nl respecteert jouw privacy, maar om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze producten aan te kunnen bieden, hebben wij soms persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Het privacybeleid is van toepassing op deze website-url en onze diensten. Wij behandelen jouw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

https://www.thuispijnvrij.nl
e-mail: gwen@thuispijnvrij.nl

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je jonger bent, heb je toestemming nodig van je ouders of voogd. We kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thuispijnvrij.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch • Gegevens over jouw activiteiten op onze website • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) • IP-adres, internetbrowser en het apparaat type dat je gebruikt.

Doelstelling verwerken persoonsgegevens

Thuispijnvrij.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van jouw betaling en voor het afleveren van bestelde goederen. • Verzenden van onze nieuwsbrief en promoties. • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is inzake een bestelling. • Thuispijnvrij.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op jou af te stemmen. • Thuispijnvrij.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. • Thuispijnvrij.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Thuispijnvrij.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van minder dan drie jaar voor alle wettelijk aangewezen categorieën van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thuispijnvrij.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke plichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thuispijnvrij.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thuispijnvrij.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thuispijnvrij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw gegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, met een kopie van je identiteitsbewijs, sturen naar gwen@thuispijnvrij.nl We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiliging van jouw gegevens

Thuispijnvrij.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en doet er alles aan misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.